Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Naprawy i Konserwacji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających KAAS s.c.  Andrzej Kuleszo, Paweł Kuleszo, Piotr Kuleszo
z siedzibą przy ul. Boenigka 12A, 10-686 Olsztyn,
NIP 7391163878, REGON 510231377,
tel. +48895269190, email: kaas.olsztyn@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb obsługi zapytania ofertowego oraz realizacji zamówienia złożonego za pomocą strony internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku. W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub usługi dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa fiskalnego.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.